Pevil Mixed Fertilizer

    70.000250.000

    Pevil Mixed Fertilizer là phân nước hỗn hợp đầy đủ cho hồ thủy sinh. Chứa nhiều thành phần đa lượng, vi lượng quan trọng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật thủy sinh.

    Xóa
    Mã: N/A Danh mục: